Yhdistys

Sähköklubi ry eli Sklubi on Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulusta tai Teknillisen korkeakoulun Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastolta tai ETA-tiedekunnasta valmistuneiden ja siellä opiskelevien tai opiskelleiden yhdysside. Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä jäsentensä sähköalan tietämystä sekä kehittää jäsentensä harrastus- ja ajanvietemahdollisuuksia. Tarkoitustaan klubi toteuttaa järjestämällä vakavahenkistä ammatillis-aatteellista toimintaa ja juhlimalla, usein jopa samassa tilaisuudessa. Yhteydenpidon lisäksi tavoitteena on antaa positiivinen kontribuutio koulun kehittymiseen Aalto-yliopiston pyrkiessä maailman parhaimpien yliopistojen joukkoon.

Sklubin jäseneksi voi liittyä kuka tahansa Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun tai Teknillisen korkeakoulun Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osaston tai ETA-tiedekunnan entinen tai nykyinen teekkari tai työntekijä. Jäsenistöön kuuluukin sähkötekniikan taitajia laajasti opintojensa alkuvaiheissa olevista tekniikan ylioppilaista aina tekniikan tohtoreihin saakka. Sähkötekniikan korkeakoulussa opiskelevien teekkarien ja työelämässä toimivien Aallon tai TKK:n kasvattien nykyistä tiiviimpi yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia:

Diplomi-insinöörit
  • oman alan viimeisin tieto
  • rekrytointi
  • teekkarihengen ylläpito
Teekkarit
  • kontakteja harjoittelu- ja työpaikkojen hankkimiseksi
  • tietoa opiskelun suuntaamiseksi
Osasto
  • yhteydet elinkeinoelämään
  • palaute työelämän tarpeista
  • tieteellisen tiedon siirto

Sähköklubi on kontaktiverkosto, jonka avulla osapuolet voivat toteuttaa tavoitteitaan. Sklubin järjestämiä tapahtumia ovat olleet mm. erilaiset kurssit ja matkat sekä kulttuurihenkiset tapahtumat. Golfia ja purjehdusta on opeteltu alkeista lähtien. Myös laskettelumatkoja on järjestetty ja viinin maistelua harrastettu. Lippuja erilaisiin konsertteihin on hankittu yhteisostoina.

Sähköalan uusinta tietoa kuulee Sklubin ja yritysten yhdessä järjestämissä saunailloissa sekä tietenkin AlumniWeekendissä, joka on Aallon suurimpia vuosittaisia alumnitapahtumia. AlumniWeekend järjestetään Sähkötekniikan korkeakoulun kanssa, ja se kerää 200 – 400 osallistujaa aina ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista emeritusprofessoreihin. AlumniWeekend koostuu korkeatasoisesta päiväseminaarista ja teekkarihenkisestä iltajuhlasta eli Lokajoulusta.

Sklubi edistää kestävien ihmissuhteiden syntymistä myös ”jäsenistön omaehtoisen yhteistoiminnan stimulointi”- eli JOYS-toimintaa tukemalla. Tällöin joku aktiivinen jäsen kerää kasaan joukon klubilaisia tekemään ainakin pariksi päiväksi yhdessä jotain sellaista, mitä harva tulee vain itselleen tai perheelleen järjestäneeksi. Hiihto- ja pujottelureissut ovat esimerkkinä, mutta aiheet ovat jäsenistön ehdotettavissa. Hallitus voi tukea järjestelyjä myös rahallisesti.

Olet tervetullut Sähköklubin jäseneksi. Liittyminen käy kätevimmin lähettämällä sähköpostia jäsentietovastaavalle.